Κατερίνη Λιάμπη, Argilos. A Historical and Numismatic Study, ΚΕΡΜΑ 1, Αθήνα 2005

Κατηγορίες: Κέρμα

Στην μονογραφία Argilos. A Historical and Numismatic Study, την πρώτη της σειράς ΚΕΡΜΑ, παρουσιάζεται η πολιτική και οικονομική ιστορία της αρχαίας Αργίλου. Η πόλη υπήρξε αποικία των νησιωτών Ανδρίων και ιδρύθηκε στην ακτή της Βισαλτίας, ανάμεσα στον ποταμό Στρυμόνα και την Χαλκιδική.

Η συνεκτίμηση των αρχαίων γραμματειακών πηγών, με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και κυρίως με την σπουδή των νομισμάτων (corpus), που εξέδωσε η Άργιλος, επέτρεψαν την ανασύνθεση της ιστορικής της φυσιογνωμίας από την αρχαϊκή έως και την ελληνιστική περίοδο, φέρνοντας στο φως άγνωστα, έως τώρα, στοιχεία.

Αποκαλύπτεται ότι η πόλη κατά τους αρχαϊκούς και πρώιμους κλασικούς χρόνους υπήρξε ένα σημαντικό κέντρο με οικονομική ικμάδα, που από πολύ νωρίς προσείλκυσε το ενδιαφέρον των νοτιοτέρων καθώς και των Μικρασιατών Ελλήνων.
Kerma_01_Argilos

Κατά την κλασική και ελληνιστική εποχή η πολιτική και οικονομική κατάσταση της Αργίλου παρουσίασε μεγάλες τομές, που είναι διακριτές και συνάδουν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή των Αθηναίων, των Σπαρτιατών και, αργότερα, των Μακεδόνων βασιλέων. Από την περίοδο της επέμβασης του Φιλίππου Β΄, οπότε η Άργιλος ενσωματώθηκε οριστικά στο μακεδονικό βασίλειο, άρχισε η βαθμιαία πολιτική και οικονομική της παρακμή. Ο πληθυσμός της συρρικνώθηκε δραματικά και από τα μέσα περίπου του 2ου αι. π.Χ. δεν τεκμαίρεται ζωή στην πόλη.city.

Academia_Award_K1

377 σελίδες, πίνακες 27· ISBN: 960-88985-0-1, ISNN: 1790-676.
Τιμή προσφοράς: Από 75 ευρώ, τώρα 10 ευρώ μόνο για παραγγελίες από την ίδια την εταιρεία.
Παραγγελίες βιβλίων: serafimkefalas@yahoo.gr Ενδιαφερόμενοι αγοραστές εκτός Ευρώπης μπορούν να επικοινωνήσουν με την Classical Numismatic Group, Inc.: cng@cngcoins.com